STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Održavanje računara i Informatičkih sistema

“Najskuplji je onaj računar ili sistem koji ne radi kad nam najviše treba!”

Da Vam se ne bi desila takva situacija, nudimo Vam usluge paušalnog održavanja (redovno ili preventivno održavanje) i usluge intervencija prema potrebi.

Paušalno održavanje možete ugovoriti na osnovu broja zakupljenih sati rada ili na osnovu broja računara i ostale informatičke opreme.

Uz održavanje računara, održavanje mreže ili održavanje sistema, korisnicima nudimo i uslugu instalacije i podešavanja operacijskih sistema (instalacija windowsa, instalacija linuxa…), baza podataka i raznih aplikacija.

Projektovanje Informacijskih sistema (IS)

Informacijski sistem u strogoj definiciji je sistem koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju. No kraća, ali daleko složenija definicija glasi da je IS dio poslovnog sistema koji daje data-sliku procesa iz realnog sistema. To vrši modelom podataka, modelom procesa i modelom izvršioca.

  • Model podataka definira podatke koji se koriste u poslovnom sistemu.
  • Model procesa definira procese iz poslovnog sistema te opisuje funkcije po kojima se ti procesi mjenjaju.
  • Model izvršitelja definira sve koji su uključeni u izvršavanje procesa poslovnog sistema.

U novije doba IS ne daje samo data-image realnog sistema već i temeljem tehnika koje se koriste u grani vještačke inteligencije nastoje iz podataka dobiti informacije koje menadžment koristi za donošenje odluka, odnosno moderni IS služi za podršku odlučivanju odlučivanju.

meniju sa desne strane možete pronaći detaljnije informacije o svim uslugama koje pružamo. Molimo Vas – nastavite…