STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Održavanje po intervenciji

Cijena intervencije je 50,00KM/sat

Obračunske jedinice
Intervencija na lokaciji korisnika započeti sat + 1 sat za dolazak
Telefonska intervencija započetih 30 min razgovora
Pismena intervencija (e-mail, fax, pošta) 30 min utrošenog vremena, max. 3 pitanja
Intervencija udaljenim pristupom putem Interneta 30 min utrošenog vremena
Napomene:

 • 20% popusta (40,00 KM/sat) za korisnike na području Novog Sarajeva (lokalni korisnici)
 • korisnicima na području Novog Sarajeva ne naplaćuje se dodatni sat za izlazak na lokaciju korisnika

 

Paušalno održavanje – na osnovu broja zakupljenih sati

 1. Cijena zakupljenog radnog sata je 25 KM/sat.
 2. Moguće je zakupiti min. 8 sati mjesečno.
 3. Cijena dodatnog radnog sata je 35,00 KM/sat.
 4. Svi zakupljeni, a tokom mjeseca neiskorišteni sati iskoristiće se tokom idućeg mjeseca na redovno/preventivno održavanje.
 5. Radno vrijeme je od 9 do 17 sati, rad na zahtjev (poziv) korisnika van radnog vremena te subotom, nedjeljom i praznikom uvećava cijenu radnog sata za 100%.
 6. Ugovor o održavanju sklapa se za period od 3 mjeseca.

 

Garantirano vrijeme odziva
Intervencija na lokaciji korisnika u roku 24 sata
Udaljena intervencija (tel, e-mail, fax, udaljeni pristup Internetom) u roku 6 sati
Prosječno vrijeme odziva na lokaciji korisnika * * 2 – 8 sati
Obračunske jedinice
Intervencija na lokaciji korisnika započeti sat + 1 sat za dolazak
Telefonska intervencija započetih 30 min razgovora
Pismena intervencija (e-mail, fax, pošta) 30 min utrošenog vremena, max. 3 pitanja
Intervencija udaljenim pristupom putem Interneta 30 min utrošenog vremena
Napomena:

 • korisnicima na području Novog Sarajeva ne naplaćuje se dodatni sat za izlazak na lokaciju korisnika (lokalni korisnici)
MODEL PLAĆANJA PAUŠALNOG ODRŽAVANJA:

Usluga se uplaćuje do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Paušalno održavanje – na osnovu broja računara i ostale informatičke opreme

 1. Cijena se formira prema broju računara i ostale informatičke opreme (aktivna i pasivna mrežna oprema, printeri, skeneri, faksovi…) koju je potrebno održavati.
 2. Minimalno cijena je 200,00 KM/mjesečno.
 3. Uslov za sklapanje ugovora je da korisnikovi računari, oprema i softver zadovoljavaju minimalnu razinu kvalitete (preporučeni proizvođač/model).
 4. Uvjet za sklapanje ugovora je da je Studio387 izvršio inicijalnu instalaciju IS-a (radne stanice, serveri, mrežna i ostala oprema). U suprotnom se eventualno potrebna reinstalacija dodatno naplaćuje prema cjenovniku instalacija.
 5. Instalacija novih računara i dodatne opreme dodatno se naplaćuje prema cjenovniku instalacija.
 6. Radno vrijeme je od 9 do 17 sati, rad na zahtjev (poziv) korisnika van radnog vremena te subotom, nedjeljom i praznikom dodatno se naplaćuje 25,00 KM/sat.
 7. Ugovor o održavanju sklapa se za period od 3 mjeseca.

 

Garantirano vrijeme odziva
Intervencija na lokaciji korisnika u roku 24 sata
Udaljena intervencija (tel, e-mail, fax, udaljeni pristup Internetom) u roku 6 sati
Prosječno vrijeme odziva na lokaciji korisnika * * 2 – 8 sati
Mjesečna cijena održavanja
Printer, skener, fax 10,00 KM
Radna stanica (Windows, Linux) 25,00 KM
Mrežna oprema (router, hub, switch…) 25,00 KM
Server (OS + FileServer) 125,00 KM
Server baze podataka (MS SQL, ORACLE, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Interbase…) 125,00 KM
Exchange Server 250,00 KM
MODEL PLAĆANJA PAUŠALNOG ODRŽAVANJA:

Usluga se uplaćuje do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Usluge instalacije

Usluga instalacije
Cijena
Radna stanica – Windows XP, Vista, Windows 7,8,10

 • Spajanje računara
 • Instalacija OS-a
 • Instalacija i podešavanje drivera
 • Instalacija antivirusnih aplikacija
 • Instalacija i podešavanje firewalla
 • Instalacija Office paketa
 • Instalacija do 2 aplikacije
 • Instalacija i konfiguracija printera, skenera…
 • Konfiguracija veze na internet
 • Konfiguracija e-mail klijenta
 • Konfiguracija za mrežu / bežičnu mrežu
100,00 KM
Radna stanica – Linux (Fedora, Ubuntu)

 • Spajanje računara
 • Instalacija OS-a
 • Instalacija i podešavanje drivera
 • Instalacija antivirusnih aplikacija
 • Instalacija i podešavanje firewalla
 • Instalacija Office paketa
 • Instalacija do 2 aplikacije
 • Instalacija i konfiguracija printera, skenera…
 • Konfiguracija veze na internet
 • Konfiguracija e-mail klijenta
 • Konfiguracija za mrežu / bežičnu mrežu
200,00 KM
Windows 2003/2008 Server

350,00 KM

Exchange Server

500,00 KM

Proxy/ISA Server

500,00 KM

Small Business Server

600,00 KM

BackOffice server

1.000,00 KM

Postavljanje sistema za arhiviranje podataka

250,00 KM

Baza podataka 1 (MySQL, PostgreSQL, Firebird)

250,00 KM

Baza podataka 2 (ORACLE, MS SQL, Interbase)

250,00 KM

Linux Server (file server, print server)

350,00 KM

Linux DNS (Bind)

250,00 KM

Linux DHCP

500,00 kn

Linux Open VPN

250,00 KM

Linux NFS

500,00 KM

Linux Gateway (LAN/Internet, LAN/LAN, LAN/WAN, osnovni firewall)

350,00 KM

Linux Web server (Apache: html+php+perl+ssl)

180,00 KM

Linux FTP server

120,00 KM

Linux Email server (Qmail, Sendmail…)

500,00 KM

Agencija STUDIO387 nije u sistemu PDV-a, te su sve cijene izražene bez PDV-a. Zadržavamo pravo promjene cjenovnika naših usluga.