STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Uslugu paušalnog održavanja (redovno ili preventivno održavanje) moguće je ugovoriti na osnovu broja mjesečno zakupljenih radnih sati ili na osnovu broja radnih stanica, servera i ostale informatičke opreme koju je potrebno održavati.

Ukoliko niste ugovorili paušalno održavanje, možete nas pozvati na intervenciju prema potrebi kada Vam se dogodi neki problem sa računarima ili kvar u informatičkom sistemu.

Ugovaranjem usluge održavanja naši korisnici u slučaju kvara dobijaju osiguranu intervenciju u vrlo kratkom roku, a tokom mjeseca redovno održavanje koje se sastoji od:

– provjere statusa sistema, nadgledanja rada mreže, instalacije patcheva i servis packova, zaštita od virusa i provjera antivirusnih definicija, backup bitnih podataka i provjera ispravnosti načinjenih sigurnosnih kopija, cleanup procedure,  defragmentacija diskova, uklanjanje prašine i nečistoća iz unutrašnjosti računara, zamjena dotrajalih potrošnih komponenti i dijelova…

INSTALACIJA SOFTVERA

Osim održavanja računara, korisnicima nudimo i uslugu instalacije i podešavanja operativnih sistema, bazi podataka i raznih aplikacija (instalacija programa).
Operativni sistemi koje podržavamo, instaliramo i administriramo su Linux, Windows 9x/2000/XP/Vista/7/8/10 i DOS. Naravno uz to administriramo i održavamo sve generacije Windows serverskih sistema.

SAVJETOVANJE PRILIKOM NABAVE RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA

Ako je potrebno, možemo Vas savjetovati prilikom nabave programa, računara i računarske opreme. Analizom Vaših zahtjeva i potreba pomoći ćemo Vam da odaberete optimalno rješenje, a možemo Vam predložiti i besplatna (free, open source) programska rješenja i operativne sisteme.