STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Projektovanje i izgradnja IS-a je zahtjevan i kompleksan postupak koji podrazumjeva analize, oblikovanja, razvoj i konačno implementaciju sistema.

Prije početka izrade samog projekta, kao temelj za kvalitetan ishod, potrebno je pratiti i analizirati potrebe krajnjih korisnika te potom nastojati zadovoljiti sve potrebe za informisanjem, znanjem kao i upravljanjem istih.

Kao temelj organizacijske strukture nekog poslovanja, informacijski sistem se nalazi na prvom mjestu u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg poslovanja.

Informacijski sistem ili pod-dio organizacijskog sistema, nezaobilazan je temelj poslovanja svake firme bilo da se radi o malom, srednjem preduzeću ili korporaciji.

Informacijski sistem predstavlja skup svih resursa-podataka, metoda, organizacije, tehničkih sredstava za pružanje informacija na način da ih prikuplja, arhivira, obrađuje i komunicira istim informacijama, a koje su prijeko potrebne za donošenje poslovnih odluka i za bolje funkcioniranje organizacijskih sistema.Osim slike realnog sistema i potpore pri donošenju odluka, informacijski sistemi pomoću tehnika baziranih na umjetnoj inteligenciji ‘izvlače’ informacije koje mogu pomoći u vođenju firme pri slijedećoj poslovnoj odluci.

Izgradnja IS-a, kao jedan složen process prolazi i zadovoljava nekoliko faza:

 – Planiranje i definiranje zahtjeva od strane klijenta (upoznavnaje/proučavanje dokumentacije, razgovor  sa korisnicima)

– Analiza postojećeg IS-a i projektovanje novog u okviru procesa, podataka i resursa (zahtjevi korisnika)

– Razvoj (programiranje, crtanje, prijavljivanje opisa sheme baze podataka…)

– Testiranje

– Uvođenje

– Održavanje

– Nadogradnja

Savremeno orjentisana društva i firme ne mogu zamisliti obavljanje svakodnevnih poslovnih operacija bez podrške dobrog i pouzdanog IS-a. Ukoliko još niste informatizirati Vaš sistem ili želite promijeniti trenutnu organizacijsku strukturu svog poslovanja, STUDIO387 nudi vrhunsko rješenje za vas.