STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Opis projekta

Klijent
 Allon Sylvain
Datum
 12/12/2018
Kategorija
Grafički dizajn, WordPress Dizajn
Adresa projekta
 Posjetite

Web prezentacija za jednog od najpoznatijih holandskih/holivudskih glumaca, poznatog po kratkim filmovima i nastupima u TV serijama. Njegova možda najpoznatija uloga je kao jednog od učesnika mega-popularnog TV serijala “Game of Thrones”.

Kod njega je zanimljivo to što je htio potpuno drugačiji pristup prezentaciji sebe na internetu od bilo koje druge osobe sa kojom smo do tada surađivali. Nakon inicijalnih konsultacija započeo je rad na projektu, koji je u sebi objedinio sve trendove 2015 godine koji su u tom trenutku bili aktuelni:

  1. responsivnost
  2. parallax dizajn
  3. jQuery učitavanje
  4. WordPress

Također, stranica je dvojezična, sa različitim sadržajem i dizajnom za svaki jezik posebno. Sve su to samo mali djelići onoga što nam nudi WordPress CMS kao najbolja web platofrma današnjice.