STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546
OSTALE WEB USLUGE
CIJENA
Konsultacije – upoznavanje i analiza klijentovih želja 0,00 KM
Kosultacije – općenito, 1 sat 50,00 KM
Konsultacije – idejno rješenje web stranica *200,00 KM
Registracija komercijalne domene (.com, .net, .org, .biz, .info) *30,00 KM
Registracija .ba domene **100,00 KM
Prijavljivanje sitea na web-pretraživače i web-kataloge/direktorije *50,00 KM
* besplatne za klijente koji nam povjere izradu novog web sitea
** samo 50,00 KM za klijente koji nam povjere izradu novog web sitea
Izrada 1 statične web stranice bez dizajna 50,00 KM
Izrada iste web stranice na stranom jeziku 25,00 KM
Jednokratna izmjena/ažuriranje 1 web stranice 25,00 KM
Web dizajn (grafičko rješenje) 1 web stranice od 250,00 KM
Sat programiranja 50,00 KM
Sat radova na SEO optimizaciji 50,00 KM
Izrada responsivnog/prilagodljivog dizajna (iste stranice za mobitele, tablete, laptope i desktop PC) na postojećoj web stranici 500,00 KM
Integracija “Payment Gatewaya” za plaćanje kreditnim karticama od 500,00 KM
Prebacivanje email hostinga domene na Google.com servere (na Gmail),
– u cijenu je uključena konfiguracija do 10 email adresa
200,00 KM
Interaktivna karta lokacije 50,00 KM
CAPTCHA 50,00 KM
Izrada formulara, dinamičkih sadržaja, povezivanje s bazama 50,00 KM
Izrada dijagrama, grafika, banera i sl. 50,00 KM
Grafička izrada (dizajn) logotipa 300,00 KM
Izrada Flash animacija od 250,00 KM
MODELI PLAĆANJA WEB USLUGA:

Za usluge do 700,00 KM plaća se unaprijed cijeli iznos (100% avans) bez mogućnosti popusta.

Za usluge iznad 700.00 KM moguć je jedan od slijedećih modela plaćanja:
puni avans (uplata 100% iznosa), dobijate dodatnih 10% popusta,
– ili 50:50, pola plaćate prije početka a drugu polovinu nakon izvršenja usluge.

Agencija STUDIO387 nije u sistemu PDV-a, te su sve cijene izražene bez PDV-a. Zadržavamo pravo promjene cjenovnika naših usluga.