STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Kada su web stranice gotove, a da bi bile dostupne posjetiteljima, potrebno ih je staviti na poseban računar (web server) koji je danonoćno spojen na Internet.

Usluga smještaja stranica na web serveru naziva se web hosting, a cijena usluge ovisi o količini podataka koju web stranice sadrže te o dodatnim uslugama (poput broja zakupljenih e-mail računa, broju domena i sl.).

Agencija STUDIO387 nije u sistemu PDV-a, te su sve cijene izražene bez PDV-a. Zadržavamo pravo promjene cjenovnika naših usluga.