STUDIO387 - Agencija za informatički inženjering, konsalting i marketing - Sarajevo

+387 61 028 546

Analiza i ROI (povrat investicije)

Analiza i mjerenje ROI-a marketinških kampanja glavni su faktori mjerenja performansi kampanje. Provodite IM ili telefonske kampanje, a niste sigurni kakvi su rezultati? Sarađujete sa firmom koja Vam provodi kampanje na internetu ili na klasični način, a ne dobijate uvid u analizu i performanse? Trošite financijska sredstva na kampanje, a niste sigurni da li ih ne bacate “u vjetar”? Ovo je samo nekoliko situacija u kojoj se firme mogu pronaći, a razlog tome je nedovoljno analiziranje aktivnosti koje se provode u sklopu marketinga.

Dobra vijest je da se sve može izmjeriti i da je moguće dobiti uvid u rezultate svake aktivnosti koja se provodi na internetu ili terenu, te se na temelju tih informacija mogu donositi pravilne poslovne odluke. Prvi korak do toga je definisanje kriterija za uspjeh. Koji su vaši ključni indikatori performansi kampanje i ciljevi za svaki od njih? Kako redovno pratiti metriku i kreirati izvještaje koji se mogu prezentirati donositeljima odluka, koji će im u konačnici omogućiti lako razumijevanje i evaluaciju trendova, te mjerenje povrata uloženih sredstava?

Mjerenjem rezultata do uspješne kampanje

Šta sve možemo mjeriti?

 1. Općenito mjerenje uspješnosti – količina prometa, pretplatnika, ponašanje korisnika na webu i realu
 2. Kanali sa kojih dobivamo posjete – blog, društvene mreže, SEO, PPC kampanje, telefonske kampanje
 3. Performanse kampanje – pretvaranje posjetitelja u potencijalne kupce (lead nurturing kampanje), click-through rateovi, konverzije
 4. Informacije o segmentaciji posjetitelja – novi posjetitelji koji su pretvoreni u pretplatnike, pretplatnici koji konzumiraju naš sadržaj, pretplatnici koji su spremni za kupnju, prilike i kupci
 5. Analiza prilika za prodaju – količina posjetitelja koju je preuzeo prodajni tim
 6. Troškovi kampanja – trošak po pretplatniku, ROI

 

Kvalitetna analiza za uspjeh naših klijenata

 1. Mjesečni sastanci na kojima predstavljamo analizu i konsultiramo klijente
 2. Zajednički određujemo nove kriterije, promjene i ciljeve
 3. Analiza svih važnih elemenata kampanje navedenih u gornjem dijelu
 4. Izrada strategije i preporuke na mjesečnoj bazi
 5. Redovni kontakt sa klijentima na sedmičnoj bazi (prema potrebi)

 

Sve usluge koje nudimo zasebno, mjere se različitim alatima koji su relevantni za mjerenje rezultata, dok s druge strane kod provođenja inbound internet marketing kampanje koristimo Hubspot softver koji nam omogućava mjerenje rezultata za sve segmente koji su uključeni u kampanju.

Posebno u našoj ponudi imamo sopstveno rješenje koje nudimo našim klijentima za praćenje telefonskih marketing-kampanja – prvi domaći PhoneCall Analysis Software – Analitika Telefonskog Odziva, o čemu možete pročitati više na posebnoj stranici.